The Plant Organic Seeds

The Plant Organic Seeds

The Plant Organic Seeds
Nhà máy hữu cơ đã đầu tư mạnh vào nghiên cứu và phát triển các chủng cần sa lớn trong hơn 15 năm và bây giờ họ tự hào chia sẻ chuyên môn đó với bạn!

Plant Organic đã dành nhiều năm trong số này làm việc chặt chẽ với một số ngân hàng hạt giống quốc tế hàng đầu đã cho phép họ tối ưu hóa và phát triển phạm vi mà bạn hiện có sẵn bên dưới.

Nhà máy hữu cơ có một phạm vi rộng lớn của di truyền học trong bộ sưu tập của họ mà kéo dài từ các landraces tinh khiết nhất cho các giống lai nổi bật nhất.

Như mọi khi, Seed City rất tự hào cung cấp toàn bộ phạm vi The Plant Organic Seeds ở mức giá thấp nhất trực tuyến!

Xem tất cả The Plant Organic Seeds Hạt giống cần sa

Đặt bởi:

Banana Split

Thú vị và sáng tạo, Banana Split xứng đáng được nếm thử để khám phá hương thơm đặc biệt của nó. Nó có cấu trúc cây bụi với sự tăng trưởng rất ngang và giống ...

$15.67
:


Seedcity_city2 của người dùng đã có nhiều hơn các kết nối hoạt động 'max_user_connections'